Content4All

Actief project?
Ja
Project foto of beeld
Logo Content4All
Korte beschrijving

Meer content toegankelijk maken voor de dove gemeenschap door een geautomatiseerde vorm van gebarenondertiteling te voorzien op lange termijn

Dit project wil meer content toegankelijk maken voor de gebarentaalgemeenschap door een geautomatiseerde vorm van gebarenondertiteling te voorzien op lange termijn. Een eerste doelstelling bestaat erin een lowcost oplossing te vinden met een menselijke tolk, bijvoorbeeld door een studio op te zetten in zijn of haar huiskamer om de opnames daar te laten plaatsvinden. Een tweede doelstelling is om te werken naar een soort 3D-model van een menselijke tolk.

Partners
Fincons Group AG, University of Surrey, Fraunhofer-Heinrich Hertz Institute (HHI), Human-Factors-Consult GmbH (HFC), SwissTxt
Startdatum
Einddatum
Contactpersonen
Trefwoorden