VRT Start-up

VRT Start-up

VRT Start-up koppelt nieuwe trends en evoluties in de mediasector aan de toekomstige noden en behoeften van de Vlaming. De methode van VRT Start-up zorgt hier voor de begeleiding van digitale oplossingen, van idee tot werkbaar concept. 

Concepten of producten kunnen op deze manier in de toekomst geïntegreerd worden binnen één van de VRT merken of overgedragen worden binnen of buiten de organisatie, en zo het media-ecosysteem ook verder laten groeien. Op deze manier draagt VRT Start-up bij aan de VRT van de toekomst.

Bezoek de website

Start-up logo