Jens Van Lier

Jens Van Lier
Jens
Van Lier

Gebruikersonderzoeker

Don’t listen to what they say. Go see.

Jens Van Lier, Ph.D., heeft zeven jaar ervaring in het opzetten en analyseren van experimentele en kwantitatieve onderzoeken binnen het domein van de experimentele psychologie en sportpsychologie. Zijn expertise in kwantitatief onderzoek en psychologie wil hij gebruiken om te bekijken hoe mensen interageren met nieuwe technologie of toepassingen binnen de media, en antwoorden te bieden op waarom en hoe deze wel of niet kunnen helpen bij het behalen van de doelen voor de VRT.

Expertise
Projecten