Future Media Hubs

Future Media Hubs

Samen met RTBF leidt VRT het internationaal netwerk Future Media Hubs, gericht op structurele kennisdeling en samenwerking. Op die manier kan VRT efficiënt innoveren en de impact van de laatste technologieën versnellen, zowel in Europa als binnen de organisatie zelf. Daarvoor faciliteert het netwerk samenwerkingen tussen zowel publieke als commerciële mediaorganisaties.

De Future Media Hubs brengt internationale partners samen om te innoveren binnen de volgende hubs:

Sandbox Hub

De Sandbox Hub brengt start-ups, scale-ups en ondernemers in contact met mediaorganisaties om hun bedrijf op te schalen en nieuwe technologieën te introduceren in een internationaal media-ecosysteem. Deze hub heeft tot nu toe meer dan 100 lokale samenwerkingen tussen start-ups mogelijk gemaakt.

De Sandbox Hub wisselt eveneens kennis uit over andere uiteenlopende onderwerpen zoals learntech, curatie, ethiek, cyberveiligheid, en meer. Tegelijkertijd maakt de hub samenwerkingen rond strategische onderwerpen mogelijk en faciliteert het nieuwe Europees gefinancierde projecten die de lopende activiteiten van de Sandbox Hub kunnen versterken. Voorbeelden hiervan zijn: STADIEM & MME.

Sandbox Hub

 

Video Snackbar Hub

De Video Snackbar Hub ondersteunt de creatie van vernieuwende content en brengt internationale technologie-innovatoren samen om kennis, ideeën en workflows over nieuwe technologieën uit te wisselen.

Meer specifiek is de Video Snackbar Hub een initiatief dat werkt aan webvideo, live streaming, POC's, toekomstige uitzendingen en andere opkomende formaten. Momenteel bestaat de Video Snackbar Hub uit 12 verschillende leden, waaronder enkele Sandbox Hub leden.

Video Snackbar Hub

 

Next Generation Hub

Next Generation Hub heeft als doel om als omroep na te denken over welke content we maken voor een jonger doelpubliek (12 tot 34 jaar oud). In deze Hub bespreken we waar deze jongeren naar op zoek zijn hoe we hun beter kunnen bereiken als media organisatie.

Open Labs Hub

 

Game Hub

De Game Hub wil omroepen inspireren om storytelling en media-ervaringen te verrijken met gametechnologieën. Meer specifiek deelt deze community inzichten rond onder andere game engines, esports, user engagement, gamification en virtuele studio’s.

Game Hub

Leer meer op de website van Future Media Hubs.