Chaja Libot

Chaja Libot
Chaja
Libot

Design Onderzoeker

People ignore design that ignores people (Frank Chimero)

Chaja Libot is design onderzoeker bij VRT innovatie. Dat houdt in dat ze de verwachtingen en noden van gebruikers in kaart brengt omtrent nieuwe technologieën en producten. Na haar studie Productontwikkeling raakte Chaja meer en meer geïnteresseerd in het denkproces van de gebruiker. Vanuit haar achtergrond als ontwerper gelooft ze sterk in Design Thinking als methodologie. Dit iteratief proces past ze toe tijdens verschillende fases van een innovatieproject, gaande van ideegeneratie, conceptontwikkeling, prototyping tot implementatie. Om de gebruiker zo goed mogelijk te begrijpen en te betrekken in dit proces, gaat dit vaak gepaard met co-creatiesessies en workshops die Chaja vol enthousiasme organiseert en faciliteert. 

Projecten