Het verhaal van EDUbox: hoe innovatie een idee kan omzetten in een educatief platform

Illustratie EDUbox

Het afgelopen jaar heeft EDUbox een plaatsje veroverd in het onderwijslandschap als een educatief medium om jongeren kennis te laten maken met een bepaald maatschappelijk thema. Het team achter EDUbox laat op een innovatieve manier storytelling, media en technologie samenvloeien in een fysieke doos met lesmateriaal. Elke EDUbox komt steeds tot stand in samenwerking met partners die hun expertise inzetten rond een bepaald thema. Ook het ontstaan en de groei van het concept zelf is een verhaal van samenwerking, zowel met externe partners, als met verschillende VRT-collega’s die aan de slag gingen om hun idee te realiseren binnen de innovatiewerking van de VRT zelf. Om de verdere groei en impact van EDUbox te versterken, verkennen we samen met start-ups in de testomgeving van VRT Sandbox de digitale mogelijkheden en onderzoeken we hoe we het format ook schaalbaar kunnen maken voor meerdere leerplatformen en leerkrachten.

Innovatie in de praktijk: van VRT Sandbox naar VRT NWS

Om jongeren voor te bereiden op de technologische en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst, ontstond in 2017 binnen de accelerator VRT Sandbox een project om een meer praktische vorm van onderwijs te introduceren. Samen met Technopolis, VUB en UGent werd er gewerkt aan een educatieve doos met technologisch lesmateriaal. EduTech Expert Tim Van Lier: “Bij de start van dit project organiseerden we in de eerste plaats een evenement met presentaties, workshops en demonstraties over een bepaald thema. Vervolgens maakten we media tijdens de evenementen die we konden verzamelen en verspreiden via een doos. Met de inhoud van de doos konden de leerlingen en leerkrachten de demonstraties en experimenten van het evenement vervolgens simuleren in een klas en leerlingen op creatief en technisch vlak uitdagen.” 

In een volgende fase ging VRT NWS als projectpartner verder aan de slag met de mogelijkheden van dit interactieve en audiovisuele format, en werd de EDUbox geboren. Naast alle content die VRT NWS maakt op radio, tv, online en via sociale media, wilde VRT NWS jongeren op een andere manier in contact brengen met maatschappelijke thema's en hen inspireren om ermee aan de slag te gaan. Binnen de kant-en-klare lespakketten van EDUbox werden er fiches voorzien met theorie, praktijkoefeningen en opdrachten, die ook gekoppeld zijn aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. “Om meer jongeren te bereiken en informeren is innovatie op vlak van educatie noodzakelijk," zegt Fran De Vriese, verantwoordelijke voor educatie bij VRT NWS. "Het is een meerwaarde voor VRT NWS en EDUbox om hiermee te kunnen experimenteren in de veilige testomgeving van VRT Sandbox, in samenwerking met start-ups. Op die manier slagen we er samen in om EDUbox nog beter af te stemmen op de noden van leerkrachten en leerlingen, en zorgen we voor een extra valorisatie van ons audiovisueel materiaal voor het onderwijs.”

Om meer jongeren te bereiken en informeren is innovatie op vlak van educatie noodzakelijk. Het is een meerwaarde voor VRT NWS en EDUbox om hiermee te kunnen experimenteren in de veilige testomgeving van VRT Sandbox, in samenwerking met start-ups.

Fran De Vriese, verantwoordelijke onderwijs VRT NWS

EDUbox tijdslijn illustratie

Opboksen tegen corona

De EDUbox heeft altijd bestaan in een fysieke vorm, met beperkte digitale extensies. Door de coronacrisis is er echter een nood aan digitale, kwalitatieve en educatieve content die toegankelijk is en snel gebruikt kan worden. Daarom heeft het projectteam de ondersteuning gekregen om de komende maanden EDUbox volledig te digitaliseren. Dankzij de samenwerking met partners als Mediawijs, de Nationale Bank en imec kunnen nieuwe digitale EDUboxen rond financiële educatie, sociale media en slimme mobiliteit ontwikkeld worden en een breder publiek bereiken.

In de eerste plaats komt er een digitale uitwerking van EDUbox voor individuele leertrajecten, in de vorm van interactieve video's, zodat jongeren thuis of in de klas op eigen ritme door een EDUbox kunnen gaan. Daarnaast wil het projectteam ook op korte termijn EDUbox integreren binnen bestaande leerplatformen en extra interactieve functionaliteiten verkennen die het format verder zouden kunnen verrijken. Om deze volgende stappen gericht te kunnen zetten is een nauwe samenwerking met de eindgebruiker noodzakelijk. Daarom gaan het digitaal leerplatform FTPRF en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, binnen VRT Sandbox, aan de slag met een digitale geïntegreerde EDUbox om deze af te toetsen bij leerkrachten en leerlingen.

"De combinatie van testen, praktisch uitrollen en het fantastische materiaal van EDUbox is voor FTRPRF alvast een geslaagde werkwijze," aldus Jonathan Joos, product owner bij FTRPRF. Tegelijkertijd voelde het ook aan als een gedeelde missie voor Mark Willems, pedagogisch medewerker bij GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: "Een case zoals die van EDUbox illustreert een duidelijk richtpunt voor EduTech en digitale leermiddelen. Scholen zijn vandaag vaak genoodzaakt om voor een combinatie van verschillende platformen te kiezen omdat deze exclusief bepaalde digitale leermiddelen ontsluiten. Ze willen echter op één platform kunnen werken om zo de digitale planlast te verminderen, de samenwerking te verbeteren, leerlingen beter te kunnen opvolgen en coachen en zo veel meer."

Een case zoals die van EDUbox illustreert een duidelijk richtpunt voor EduTech en digitale leermiddelen.

Mark Willems, pedagogisch medewerker ICT & innovatie bij GO!

EDUbox thema's illustratie

Samen innoveren, samen leren

Ook op langere termijn zet het projectteam enkele ambities neer om EDUbox schaalbaar en bruikbaar te maken voor meerdere leerplatformen en leerkrachten, zowel in het onderwijs als in professionele context. Met de start van het imec.icon innovatieproject STEAMS dat ondersteund wordt door VLAIO, werkt de VRT samen met itec, Augment, FTRPRF, Hudson en Uitgeverij Averbode om het format van EDUbox verder te ontwikkelen rond samenwerkend leren. Samenwerken is vandaag een competentie die noodzakelijk is, maar moeilijk om aan te leren en te evalueren. "Leerlingen en studenten zien soms het nut niet in van samenwerkend leren, en teamwerk binnen bedrijfscontexten staat niet altijd garant voor succes," deelt Annelies Raes, senior onderzoeker bij projectpartner itec. "Dit is vaak omdat groepsleren niet op de juiste manier wordt ingezet en omdat er onvoldoende ondersteuning wordt geboden. Samenwerken moet je leren. STEAMS wil de tools ontwikkelen om zowel de lerenden als de coach te ondersteunen en van groepswerk een succes te maken." 

Het STEAMS-project is bedoeld om groepsdynamieken zowel op een fysieke als digitale manier te capteren, analyseren en bevorderen. Er zal daarvoor een nieuwe beeldtaal en verhaaltechnieken ontwikkeld worden, waarvan de leereffectiviteit gemeten zal worden. Daarnaast wordt er ook geëxperimenteerd met een virtuele moderator die de ervaring van EDUbox kan faciliteren tussen het leren op het individuele, groeps- en klassikale niveau. Zo zouden online lessen in de toekomst bijgestaan kunnen worden door een virtuele moderator of tools die de leerervaring vergemakkelijken.

Samenwerken moet je leren. STEAMS wil de tools ontwikkelen om zowel de lerenden als de coach te ondersteunen en van groepswerk een succes te maken.

Annelies Raes, senior onderzoeker Itec

Wil je meer weten over EDUbox en het lesmateriaal zelf ontdekken? Neem dan hier een kijkje. 

Benieuwd hoe we aan de slag gaan met startups om te innoveren? Ga dan naar sandbox.vrt.be

Illustraties door Anne Manteleers

Gerelateerde projecten
Trefwoorden