JijKiest op interactieplatform van VRT NWS

Dashboard JijKiest18

JijKiest op 14 oktober wie er in de gemeente - en provincieraden zal zetelen. Maar vandaag kan je wel al je mening geven op het Jijkiest-platform van VRT NWS. Met dit interactieplatform beslis je mee wat er op de agenda komt door een voorstel te posten en toe te lichten aan de kandidaten. VRT Innovatie bouwde mee aan het dashboard voor de redactie en kijkt nu vooral naar de mogelijkheden die de verzamelde data biedt.

Op basis van een technologie die we ook binnen het MARCONI project gebruiken bouwt VRT Innovatie prototypes die inzicht geven in de verzamelde data van de ingestuurde voorstellen. Vernieuwend is dat deze we deze statistieken live kunnen weergeven en bijwerken. Na ze te anonimiseren kunnen we ook een aantal trends detecteren.

Heatmap
Heatmap van de live inzendingen

Met deze data krijgt de nieuwsdienst een duidelijk overzicht van wat er binnen een bepaalde regio leeft (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, onderwijs,…). Dit kan voor hen een aanleiding zijn voor een artikel op de website of een item op één van onze radionetten. In de toekomst kunnen we ook een sentimentanalyse uitvoeren of verbanden leggen tussen geslacht, leeftijd en regio. De resultaten van deze analyses kunnen dienen als input voor een mogelijk vervolgtraject voor de verkiezingen in 2019.

Gerelateerde projecten